#118781
Timur
משתתף

Adapter Sonel WS-09 תראה בסרטונים אחרים. זה משחרר לך יד ואז אתה יכול להסתדר עם 2 ידיים , זה סוג של פרוב כולל לחצנים . 

לגבי 1000 וולט יש בדיקות שצקיך גם 2500 ו 10000 זה תלוי במה אתה עוסק ואז גם מכשירים מתאימים . בבתים רגילים אתה לא צריך יותר מ 500 וולט , זה התקן