#118782
aron david
משתתף

1000V זה לבדיקת קווי כבלים ובעקר ארוכים כאשר אין מכשירים רגישים שעלולים להינזק מחוברים לקו.

אני משתמש גם ב1000V בבתים לאחר ניתוק צרכנים אלקטרוניים וכך מגלה תקלות שב 500V לא מגלים (מצוי בתקלות של פחת שנפסק מעת לעת ולא יודעים מדוע)