#118790
Timur
משתתף

עוד פעם . לגבי 1000 וולט . יש תקנים שכתוב מה לבדוק ועם איזה מתח ..לדוגמה חימום תת רצפתי צריך לבדוק 2500 וולט . אם אתה בודק דירות ובתים לא צריך יותר מ 500 ..

לגבי תשובה למלה, לא מסכים .. יש לי נסיון בדברים האלו . אם פחת שנפסק מעת לעת ובבדיקת הבדדה לא מגלים זליגה אז ב 95 אחוז מהגורמים זה איזשהו מכשיר ויש בדיקה עם צבת זליגה בזמן אמת ,ופחת נייד ופיצול לוח עד שפותרים את הבעיה ומוצאים את המכשיר התקול  .                                                                                                                                     אם תקלה לא במוליכים ונתקנתה מכשירים אז מה נותן לך 1000 וולט ?