#118791
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אכן נדרש להזמין בדחיפות חשמלאי אחרת עלול להתרחש אסון.

נראה שאין לך הארקה לדירה.

טימור שהשיב לך לפני יכול לסייע לך רבות בנושא, דבר עימו בהקדם.