#118792
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

פורום לא יכול להיות תחליף ללימוד והתנסות מסודרת של הנושא. תכנון של מתקן כזה דורש מיומנות רבה ונסיון רב בתכנון של מערכות קטנות יותר.

לעצם שאלותיך:

  1. כל מקור במקביל יתרום את תרומת לזרם הקצר הכולל במפעל. המערכת הפוטו וולטאית יכולה לתרום את הספק הקצר המרבי שהיא מסוגלת לספק (על פי הספקי הקצר של הפנלים).
  2. יש להתקין קבלים לשיפור מקדם הספק בהתאם להספק הראקטיבי שנצרך במתקן, או להגדיר את המערכת הפוטו וולטאית ליצור הספק עוור קיבולי כדי לפצות על צריכת ההספק העוור מחברת החשמל (במקרה זה ההספק הראקטיבי בא על חשבון ההספק האקטיבי מהפנלים). 
  3. לא הבנתי מדוע השנאי יחובר במשולש בצד המתח הנמוך??? אין סיבה הגיונית שלא יחובר בכוכב. אם המערכת בצד מתח חילופין צפה, נדרש משגוח לזיהוי תקלה לאדמה.