#118804
arielsegal
מנהל בפורום

מעגל התמורה הוא חד פאזי ולכן הקיבוליות היא חד פאזית. יש קיבוליות כלפי האדמה שהיא פאזית ויש קיבוליות בין הפאזות כשהזרם דרכה או ההיגב שלה צריכים להיות במעגל התמורה על פי המתח השלוב.

ההתנגדות במעגל התמורה מבטאת את התנגדות המוליך והחלק שזורם לאוויר הוא קטן וזניח אם מתכננים נכון.