#118805
suny7722
משתתף

<span;>שלום אריאל

<span;>תודה על התשובות, אבל, האמת שלא הבנתי

<span;>אשאל באמצעות דוגמא: דירה בעלת הזנה ראשית חד פאזית בלוח. כל המאזים, בתי התקעים ומכשירי החשמל הם חד פאזים.

<span;>האפס בהזנה מהמונה למפסק הראשי מתנתק או לחילופין, האפס ברשת החשמל בהזנה לבניין מתנתק.

<span;>מחברים לאחד מבתי התקעים מכשיר חשמלי, הוא יעבוד??<br />
<!–/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_210920_185348_011.sdocx–>