#118814
MOSH
משתתף

א) אז במעגל תמורה (שכאמור הוא פאזי) הענף המקבילי של הקיבוליות, מבטא רק את הקיבוליות לאדמה? הקיבוליות שבין המופעים לא נמצאת שם?

ב) בנוסף. לא הבנתי תשובתך לגבי הענף המקבילי האומי “G”: הרי הוא בא לבטאות  את הזרם דרך האויר (גם אם הוא זניח במצבים מסוימים). וא”כ מדוע הוא מופיע כשעליו מתח פאזי? הרי יש עליו מתח שלוב?

מצ”ב מעגל תמורה מדגם T.

‫קבצים מצורפים (ניתן להוסיף קבצי JPG, GIF, PNG, PDF):