#118817
Toti
משתתף

היי adnan

תודה רבה על תשובתך, אך יש לי מס’ הסתייגות בנוגע למה שכתבת :

בסה”כ ציוד מיתוג רגיל בצד המתח הנמוך אמור לתת מענה לנושא ללא בעיה, צריך לשים את הדגש על זרמי הקצר שנגרמים בגלל השנאים החדשים שאתה מוסיף ופחות על המהפכים.

להבנתי השנאים הם ציוד פסיבי במערכת הם לא יכולים להוסיף על ערכי הקצר מאחר והם אינם מקור הקצר כלומר אינם בעלי הספק קצר משל עצמם – המהפכים מהווים את מקור הקצר כאשר השנאים רק ישנו את יחס ההשנאה.