#118821
suny7722
משתתף

שלום

שאלה בהבנת הנקרא לגבי הטבלה המצורפת: <br />
ברובריקה הראשונה תחת הכותרת: “שיטת ההגנה בפני חישמול” כתוב: “צרכן חד פאזי” או “צרכן תלת פאזי”

אני מניח שבמקרה הזה  למילה “צרכן” הכוונה היא ההזנה הראשית בלוח החשמל של המתקן, ולא לצרכן חשמלי (מכשיר חשמלי)