#118830
amtrm
משתתף

ראיתי את המשפט, אבל לא ברור לי מה מקורו – בתגובה הקודמת שלי קישרתי לתקנות החשמל (באתר זה) וציטטתי מתוכן את הפסקאות שעוסקות בהתקנת כבל לדוד שמש. הניסוח שונה ממה שרשמת בתגובה הראשונה שלך, ולא מדבר על השחלה בצינור.

יכול להיות שהתקנות שהפניתי אליהן אינו מעודכנות, או שצריך לקחת בחשבון תקנות נוספות, למשל לגבי  התקנת כבלים? בכל מקרה, אם הכללים שרשמת הם ציטוט מתקנות מעודכנות או שונות, אשמח אם תוכל לתת הפניה אליהן.