#118856
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

משגוח בידוד נדרש במתקן הפועל במתח נמוך בזינה צפה.

אם המתקן פועל במתח נמוך מאוד כמתואר בשאלתך ניתן להמנע מהתקנת משגוח בידוד אולם יש לנקוט באמצעי זהירות מיוחדים בבואנו לטפל במצברים או בפנלים ולבדוק התנגדות בידוד לפני מגע בהם.