#118857
yaron78
משתתף

שלום אריאל . אז אם כך המשגוח מטרתו לבדוק את הבידוד בצד הdc  כדי למנוע התחשמלות כתוצאה מבידוד לקוי משתי סיבות: המתח הוא גבוה  ממצברים או פנלים סולרים וכאשר המינוס מחובר להארקה .ואז קיימת סכנה  האם הבנתי נכון ?

אם כך האם במקרה שכתבתי לא צריך משגוח בצד המתח נמוך dc וצד מתח גבוה ac  ואם כן מתי שמים משגוח בצד ac ? האם זה כדי לבדוק את הבידוד עד לצרכן או את הצרכן עצמו שהוא איננו תקול . במקרה שמזינים מספר צרכנים ? 

ואז אני שואל עצמי מדוע בממיר און גריד,של מערכת סולרית מחוייב משגוח ? האם זו בקרת בידוד,עד לחיבור לחברת חשמל ? וגם מהסיבה שבמערכת כזו הממיר ללא הפרדה גוללןונית בין צד ac ל dc  וצד dc מאורק ובמתח גבוה . אשמח לדעת אם אני מבין נכון. תודה מראש ירון