#118860
suny7722
משתתף

<span;>שלום אריאל

<span;>כמדומני, לא הבנת את שאלתי.

<span;>בטור הראשון בטבלה המצורפת מופיעים “צרכן חד פאזי” או “צרכן תלת פאזי” בשלוש שיטות שונות של הארקה.

<span;>המילה “צרכן” מבלבלת פה (לפחות אותי) 🙂

<span;>ארשום את שתי האפשרויות, כדי לוודא אם הבנתי נכון:

<span;>א) צרכן חד פאזי: האם הכוונה למתקן חד פאזי (הזנה ראשית חד פאזית) עם צרכנים חד פאזים? (מכשירי חשמל)

<span;>ב) צרכן תלת פאזי: האם הכוונה למתקן תלת פאזי (הזנה ראשית תלת פאזית) עם צרכנים חד פאזים  ו/או תלת פאזים? (מכשירי חשמל)

<span;>שאלה נוספת: האם האפשרות השנייה בטבלה “איפוס” הכוונה להארקת  TN-C-S ?<br />
<!–/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_210927_193517_387.sdocx–>