#118875
dordobry
משתתף

אז במצב קצר לאדמה כאשר הגנות מתח נמוך לא פועלות הגנות מתח גבוה יפעלו ויגנו גם על השנאי?

איך נקבע ערך ההגנות במתח גבוה? 

ניתן להראות זאת בדרל חישובית?

 

תודה