#118903
eliyahu10
משתתף

הדבר ברור, יש מפסק הגנה.

זו לא הייתה שאלה חשובית אלא האם זה נראה לכם תקני שיש מפצל כזה על מפסק של 16 ואין גישה למפסק בלוח באתר מה שעלול לגרום להפסקת המתח בשקע כל הזמן.