#118930
suny7722
משתתף

 

<span;>שלום

<span;>קראתי את השרשור, וכנראה שיש משהו בסיסי שאני לא מבין. אשמח לקבל הבהרה..

<span;>נתון מתקן שבו קיימת הארקת הגנה תקינה.

<span;>מאחד ממכשירי החשמל יש זליגה מהפאזה לגוף

<br />
<span;>המתכתי של המכשיר. גוף המכשיר מוארק כראוי. הארקת השיטה במקור הזינה למתקן מנותקת מהאדמה.

<span;>מפסק הפחת לא יפסיק את הזרם?<!–/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_211001_214249_232.sdocx–>