#118931
suny7722
משתתף

שלום

רציתי לשאול על אופציה נוספת.

במתקן שבו יש הזנה תלת פאזית וכל הצרכנים הם תלת פאזים. (מכשירי חשמל עם חיבור כוכב) מוליך האפס במתקן או ברשת מתנתק.

א) איך תגיב ההארקה?

ב) איך יגיבו הצרכנים?