#118935
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אכן כן.

רצוי ללמוד בקורס מסודר לפני שמבצעים סריקות תרמיות.

בלי ידיעת התיאוריה עלולים לעתים להגיע למסקנות שגויות ולעתים לקבל החלטות שעלולות לגרום נזקים קשים.