#118936
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מרבית השנאים ממתח גבוה לנמוך מוגנים באמצעות נתיכים.

זרם קצר חד פאזי בעת פריצת מתח גבוה לאדמה הוא קטן מאוד וכמעט ללא יוצא מהכלל  קטן בהרבה מערך זרם הפעולה של הנתיך.

לפיכך רק הגנות הקו יכולות להפסיק קצר מסוג זה לאדמה.