#118937
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

נכון מאוד. קרא בפורום דיונים רבים שעוסקים בנושא.

הארקת יסוד והשוואת פוטנציאלים מחוייבת במתקן מאופס בשל חשש מעלית הפוטנציאל של גופים מוארקים בעת ניתוק מוליך ה- PEN ברשת הזינה.

השוואת הפוטנציאלים במתקן כולו כולל יסודות המבנה מבטיחה עלית פוטנציאל בכל המתקן באופן שווה ולכן לא תתרחש התחשמלות של אדם שנוגע בגוף מתכתי מוארק.

מאותה סיבה אסור מצב של מבנים סמוכים שאחד מוגן ב- TT ושני באיפוס. בעת נתק במוליך ה- PEN, ברשת הזינה יופיע על גופים מתכתיים במתקן המוגן ב-TT מתח מסוכן, מתח השווה או קרוב למתח על פה”פ של הצרכן המאופס. מאחר ובמתקן המוגן ב- TT אין חובה להשוואת פוטנציאלים הדבר עלול להיות מסוכן ביותר.