#118940
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

עליך לייצר שני פסי אפס.

אחד לצרכנים ולמעגלים שלפני הפחת ושני למעגלים שאחריו.

מוליכי האפס של כל המעגלים שצריכים להיות אחרי הפחת חייבים להיות מחוברים לפס שאחרי הפחת.

כאשר ישנם מספר מפסקי פחת מומלץ להתקין פס אפס לכל אחד ממפסקי הפחת בנפרד.