#118941
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

פיקוד תקין עובד תמיד במגעים שנסגרים למשך זמן קצר והחזקה עצמית.

כך גם עובד לחצן Start בכל מתקן.

הרעיון המרכזי בשיטה זו הוא למנוע חזרה לפעולה של ציוד אחרי הפסקת חשמל וההפעלה החוזרת תהיה מותנית בלחיצה על לחצן הפעלה.