#118951
suny7722
משתתף

שלום

<span;>להבנתי, מטרתה של הבדיקה התרמוגרפית היא לאתר חימום יתר של אביזרים או מוליכים שונים בלוח החשמל כתוצאה מסיבות שונות (כמו חיבורים רופפים, תכנון לקוי, וכו..) אם נמצא ליקוי, אז אפשר לתקנו/להחליפו..

<span;>מדוע נדרשת בדיקה תרמוגרפית רק ללוח החשמל?

<span;>הרי גם בתיבות הסתעפות קיימים מוליכים שמחוברים לאבזרים (כמו מהדקים) גם בבתי תקעים, מפסקים, בתי מנורות. בכולם יש חיבורים בין מוליכים לאבזרים.

<span;>לדוגמא, גם בבית תקע יכול להיווצר חימום יתר כתוצאה מחיבור רופף של מוליך להדק בזמן שמחובר אליו צרכן בפעולה.<br />
<!–/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_211002_220336_340.sdocx–>