#118953
suny7722
משתתף

שלום,

א) אז איך פועל מפסק מגן כהגנה בלעדית במתקן עם זינה צפה?

ב) האם בכל שיטות ההארקה במתקן לא ייסגר מעגל זרם ממכשיר מחושמל כלפי האדמה, במידה ואין הארקת שיטה במקור הזינה?