#118955
dror-123
משתתף

אריאל תודה רבה על התשובה!

התכוונתי אם הבית שלי מוגן בTNCS..

האם אני יכול בנוסף לחבר מוליך הארקה לכניסת צינור מים קרים?

האם זה מומלץ?שכיח?

תודה רבה