#118962
matanturji
משתתף

בס”ד

שלום אריאל.

נתבקשתי עי חבר לבוא לבדוק את הארקה של הקרואן שהוא מתגורר בו כמה שנים. המבנה מוגן בTT.

בהתבוננות חיצונית היסודות מבחוץ נראות חלודות מאוד.

ביצעתי בדיקתLT לפני הפחת, התקבל ערך של 38 אוהם.

השאלה היא האם צריך לתקוע אלקטרודות על מנת לשפר את ערך ההתנגדות (קצת מסורבל עקב חוסר גישה). או שלעשות את המתקן מוגן עי פחת כהגנה בלעדית? כי לכאורה הערך שנמדד פחות מ766 אוהם הנדרש לפחת כהגנה בלעדית.