#118967
shahaf_kor
משתתף

האם במבנה בו קיים הארקת יסוד גם כן מדובר על 5 מטר כתחום שבו יוצאים מתחום ההשפעה של הארקת היסוד ? או שהמרחק הזה יותר גדול עקב גודלה של האלקטרודה (שטח חתך כולל גדול יותר…)

ולמה במקרה של שנאי על עמוד ואם השנאי קרוב למתקן צרכני שבו מתקיים איפוס TNCS אז הדבר אסור ? הרי מעל 5 מטר אנחנו מחוץ לתחום ההשפעה של הארקת היסוד לא כן ?… 

 

תודה רבה