#118968
shahaf_kor
משתתף

הייתי שמח לדעת האם כאשר יש לנו מבנה שבו הארקת הגנה ומבנה מאופס סמוכים מעל 5 מטר האם עדיין המבנה המאופס יכול הלשפיע על ה LT של המבנה בעל הארקת הגנה ?…

כלומר איך בדיוק הבנה המאופס יכול להשפיע על המבנה בעל הארקת הגנה באופן מעשי ?…