#118975
Adnan
משתתף

לא אריאל אבל אנסה לעזור,

על איזה הספק UPS מדובר ? 

אם זה הספקים קטנים, מניח שה UPS אינו כולל שנאי ואינו מופרד גלוונית מהמתקן המזין, במקרה הזה כן מומלץ לחלק את השקעים לשדות ולהתקין מספר מפסקי מגן, בצורה הזו המתקן יהיה מוגן גם במשטר עבודה ללא רשת (גיבוי) וגם בזמן ההזנה מהרשת.

במידה וה UPS מופרד גלוונית באמצעות שנאי, ניתן לבצע הארקה שיטה במוצאו וליישם הגנה עם מפסקי מגן אחרי השיטה, אפשרות נוספת במקרה זה היא שימוש במשגוח בידוד (אפשרות שדורשת נוכחות חשמלאי במקום).

 

בהצלחה.