#118976
arielsegal
מנהל בפורום

סריקה תרמית אינה אמורה להתבצע רק בלוחות חשמל.

עקרונית כל מגע רופף הוא מקור לחום.

מקובל לבצע סריקות בלוחות גדולים כי שם החום עלול להתפתח ביתר קלות לשריפה.