#118977
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מסכים עם מה שעדנאן כתב.

מעגלים שמזינים בתי תקע שבהם משתמש המפעיל, חשוב שיוגנו באמצעות מפסק פחת.

יתר המעגלים המוזנים ממערכת האל-פסק אינם חייבים להיות מוגני פחת. אחת הסיבות המרכזיות לשימוש במערכת אל-פסק הינה המשך הזנה גם בעת הפסקת חשמל, לכן רצוי לא לגרום הפסקות שווא.