#118978
arielsegal
מנהל בפורום

שלום.

  1. צרכן בודד יכול להיות מוגן בשיטת הפרד מגן.
  2. ממיר שמזין ממתקן חשמלי ונמצא בתוך הרכב או על פלטפורמה מתכתית חשוב שיהיה מופרד לחלוטין מהמינוס של הממיר. כלומר שהמינוס והאפס של הממיר לא יהיו רציפים. במצב של רציפות המינוס וגוף הרכב נמצאים באותו פוטנציאל. במידה והם יהיו רציפים מגע מקרי במוליך פאזה ביציאת הממיר עלול להסתיים במוות לאור העובדה שאין אמצעי הגנה כלשהו המגן בפני חשמול במצב זה.