#118980
arielsegal
מנהל בפורום

אם אלקטרודת ההארקה של המבנה המוגן בשיטת TT תהיה בתחום השפעה של המבנה המאופס הרי שבעת ניתוק מוליך ה- PEN ברשת הזינה, יעלה פוטנציאל ההארקה של שני המבנים ולאור העובדה שבבנין שמוגן ב- TT אין השוואת פוטנציאלים, יתרחשו חשמולים.