#118981
arielsegal
מנהל בפורום

לשאלה של אביב:

תקנות החשמל מאפשרות הגנה בלעדית בפני חשמול באמצעות מפסק פחת.

במקרה זה יותקן מפסק פחת ראשי המגן בפני חשמול (יתכן לזרם דלף גדול בהרבה מ30 מיליאמפר) ומפסקי פחת טוריים להגנה מפני חשמול ומניעת נזקי התחשמלות לזרם דלף של 30 מיליאמפר במעגלים המוזנים. לדוגמה באתר חקלאי שהפחת הראשי מגיב לזרם דלף של חצי אמפר ובתי התקע מוגנים באמצעות מפסקי פחת לזרם דלף של 30 מיליאמפר.

לפיכך גם באתרי בניה נוהגים בהתאם.

באתרים קטנים קורה לעתים ששני מפסקי הפחת זהים (לזרם דלף של 30 מיליאמפר) והם מותקנים בטור. בדרך זו אחד מהווה גיבוי לשני לאור העובדה שמדובר באזור סיכון מוגבר, חשיפה למים, אבק ולכלוך.