#118982
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

תקע ושקע העונים לתקן ישראל 60309 נדרשים בכל המקומות בהם אפשרית חדירת מים והתקנות בחוץ.

כך נדרש שימוש בבית תקע מסוג זה באתרי בניה, באתרים ארעיים, בברכות שחיה פתוחות, בהתקני טעינה לרכב חשמלי, בארועים המוניים תחת כיפת השמים ועוד… 

דרישות אלה מפורטות בתקנות החשמל בפרקים הרלוונטים.

החשמלאים מכנים את התקעים והשקעים הללו בשם סיקון (CEcon) בשל העובדה שהם בתקן CE ומבצעים חיבור  Connect.