#118984
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

במצב המתואר אכן יש השפעה בין הארקות המבנים אך היא זניחה.

אל תשכח שבעצם האיפוס מתבצע על פי רוב בפילר ובו על פי רוב מתבצע חיבור בין האפס לבין ההארקה של 2 מבנים סמוכים הניזונים מאותו פילר (איפוס יחיד).

TN-S ו- TN-C-S שייכות לאותה משפחה – TN ולכן הכללים בשתי השיטות זהים.

כל עוד במבנים יש הארק יסוד והשוואת פוטנציאלים אין חשש שחשמולים שמתרחשים במבנה אחד יסכנו דיירי מבנה אחר כי בכולם יש השוואת פוטנציאלים ולכן יהיה פוטנציאל שווה על כל הגופים המתכתיים במבנה שאינו מחושמל.