#118987
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

שיטת TT דורשת להגיע להתנגדות אלקטרודה של 5 אום ביחס למסת האדמה כל עוד הדבר אפשרי.

בקראוונים ובמבנים יבילים או ארעיים ניתן להשתמש בהגנה באמצעות מפסק מגן כהגנה בלעדית אבל במקרה שתיארת יש לשאוף לשפר הארקה.

בכל מקרה שבו מפסק הפחת מהווה הגנה בלעדית, חשוב להתקין 2 מפסקי פחת בטור זה לזה למניעת כשל של מפסק בעת חשמול או התחשמלות (היות והוא ההגנה הבלעדית).

ממליץ לסיכום על שיפור ההארקה והתקנת שני מפסקי מגן בטור.