#118989
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

איני רואה בעיה בחיבור הארקת השיטה והארקת גוף הגנרטור לפה”פ הראשי של הבית לאור העובדה שיש למבנה הארקת יסוד והשוואת פוטנציאלים.