#118990
arielsegal
מנהל בפורום

הפוטנציאל על הפה”פ יעלה בהתאם לאי האיזון שיתרחש על במתקן ויכול במקרה קיצון להגיע לערך קרוב ל- 230 וולט.

מקרה זה יכול להתרחש אם מתנתק מוליך ה- PEN ברשת ובבית יש צרכן יחיד שמחובר לפאזה, התנגדות הארקת יסוד גבוהה והתנגדות הצרכן נמוכה.

במקרה זה יהיה סוג של מחלק מתח טורי בין הצרכן לבין התנגדות האדמה מהארקת השיטה ועד למבנה. מאחר והתנגדות האדמה גבוהה בהרבה יהיה מתח שקרוב ל- 230 וולט על הפה”פ.

ממליץ שתשרטט את המעגל לעצמך