#118991
alaa khalel
משתתף

תודה עדנאן , תודה אריאל , השאלה האם לפי חוק החשמל חובה להתקין מפסק מגן ? 

כי לפי מה שידוע לי חובת התקנת מפסק מגן רק במקרים הבאים :

1-מתקן דירתי.

2-אתרי בנייה .

3-מתקן רפואי.

4-מתקן חקלאי .

5-במתקן  שבו משתמשים בפחת כהגנה בלעדית.

6-שקעים שמזינים ציוד מטלטל לפי חוק הבטיחות בעבודה. 

ותודה.