#118992
Adnan
משתתף

שלום עלאא,

 

נכון מה שציינת לגבי התייחסות החוק לחובת התקנת ממסר פחת.

אך קיימת מוסכמה בתחום (לרוב בצדק) – שבתי תקע מוגנים ע”י פחת, במקרה שלך מדובר על מפעילים בחדר ואם הייתי אחראי על כך הייתי מחייב בהתקנת פחת על כולם כדי לשפר את בטיחות המתקן בצורה המקסימלית.

להתבסס רק על לולאת התקלה במתקן שבו בני אדם נמצאים באופן קבוע אינו מספיק, יש לשלב עם זה ממסר פחת.