#118998
Neta
משתתף

תודה אריאל,

מצרף ציטוט שלך מתוך הקישור שלוז צירף:

“בשימוש בגנרטור ארעי נחבר את הארקת השיטה שלו למקור הארקה הטוב ביותר שנמצא (קרוב לוודאי שאלה יהיו יסודות המבנה הנבנה) ומלוח הגנרטור תכלול הכבילה את מוליך ההארקה (משהו כדוגמת TN-S).

כאמור איני רואה בהתקנה בדרך זו, כמו שכתבת וכמו שאכן לימדתי סיכון אם כל המעגלים מוגנים על ידי מפסק מגן ואין במקרה זה קשר למתח גבוה (בניגוד  לשנאי).

זו ההתקנה הבטוחה ביותר והאמינה ביותר”

 

האם יש לכך גיבוי בחוק?

הרי במצב שאתה מתאר אין בהכרח את התנאים לאיפוס, אך זו עדיין השיטה הבטוחה ביותר, בייחוד כאשר הארקה לא איכותית.