#119003
shahaf_kor
משתתף

מצד אחד ידוע לי כתוצאה מאשכולות רבים שקראתי בפורום שבמידה ויש לנו סיטואציה של <u>הארקת יסוד</u> אז במטרה “לצאת לחלוטין” מתחום השפעת האלקטרודה המרחק ממנה צריך להיות 5 פעמים מאלכסון המבנה ובמידה ומדובר על אלקטרודה הארקה מקומית אז 5 פעמים מעומק האלקטרודה העמוקה ביותר ..

 

מצד שני ידוע לי כתוצאה מהאשכול הנ”ל

תחום השפעה אלקטרודה

 שנאמר בו שמרחק של 5 מטרים מבטיח על פי רוב שההשפעה תהיה מספיק קטנה כדי שלא יעבור חשמול ממבנה א’ למבנה ב’ הסמוך לו וזאת לפי חח”י.

מצד שני ידוע לי שכאשר יש לנו שנאי על עמוד אז אסור שהוא יהיה סמוך למבנה ומעל 5 מטר עדיין נחשב מצב מאוד מסוכן וזאת כי זרמים תפעוליים עלולים לזרום דרך המסה הכללית לכיוון הארקת השיטה וליצור החשה של הקורוזיה וכל שאר המטעמים מהם נרצה להימנע… ולכן בעצם זה לא סותר את הפסקה השנייה שבה מרחק 5 מטר מבטיח על פי רוב שההשפעה תהיה מספיק קטנה כדי שלא יעבור חשמל בין העמוד (מבנה א’) למבנה צרכני סמוך (מבנה ב’)?????? שלזה התכוונתי בפוסט הקודם.

כלומר במילים אחרות האם אין סתירות בין הפסקאות הללו ואכן מה המרחק המוגדר בין שנאי למבנה צריכה כלשהוא אם הוא מאופס וגם אם לא .. והאם ישנו תחום השפעה גורף לכולם ?…

 

תודה רבה