#119008
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

יש להבחין בין המדידה שבה יש לצאת באופן מוחלט מתחום ההשפעה והיא מתבצעת במרחק של 5 פעמים האלכסון לבין תחום השפעה שמסכן חיים שהוא על פי רוב אינו עולה על 5 מטרים או עומק הכלונס.