#119017
netanel20008
משתתף

אני שואל גם אם צריך לעשות רשת הארקת ייסוד על כל המתקן בגלל מתחי צעד? וגם בגלל שאסור להוציא הארקה ממתקן מאופס, האם חיבור כזה בין הארקות יסוד תקין? (בלי קשר לאיפוס כפול מכיוון שאין איפוס כפול)