#119019
shahaf_kor
משתתף

תודה ,

אז מבחינתנו אם אנחנו מדברים על מבנה עם הארקה/הארקת יסוד אז מעבר ל 5 מטר ואילך אנחנו יכולים להזין מבנים משנאי/לצאת מתחום השפעה של אלקטרודת הארקה/הארקת יסוד?..

אתה רשמת גם כן שההחלטה על 5 מטרים נוצרה על ידי חברת החשמל כדי להגדיר קריטריון מתי מתקן נמצא בתחום ההשפעה ומתי לא. היא אינה מדוייקת ואינה מתאימה לכל סוג מתקן ולכן מתי זה שונה והאם השינויים שבתחום שמחוץ לתחום ההשפעה הוא מרחיק לכת מה 5 מטר או שלווא?..

אשמח לדעת האם ניתן לקבל את המצגת של אלקטרודת הארקה שכתבת בעבר שבה קיימת הנוסחה לחישוב סך ההתנגדויות כתלות במרחק מהאלקטרודה/הארקת יסוד.

 

תודה רבה