#119025
suny7722
משתתף

שלום, 

על פי מה שהבנתי מהטבלה המצורפת, המקרה היחיד שההארקה יכולה להיפגע זה רק כשמתנתק מוליך האפס ברשת בהארקת איפוס (TN-C-S)

בהזנה תלת פאזית ללוח החשמל בדירה אין מוליך אפס?