#119029
shahaf_kor
משתתף

שלום,

הייתי שמח לדעת האם ככל שכל אלקטרודה תהיה עמוקה יותר מ 2 מטר איך הדבר ישפיע בפועל על עניין תחום ההשפעה בין האלקטרודות אם בכלל … ?

נוסף על כך הבנתי לאחרונה שהעניין של המרחק בין אלקטרודות הארקה שונות הוא תלוי אדמה – כלומר ישנם מקרים שבעקבות התנגדות אדמה גבוהה אז אפשרי לצאת מתחום ההשפעה של אלקטרודה מסויימת במרחק שהוא פחות מ 5 מטר/עומק האלקטרודה – האם זה נכון ?

ואם כן האם זה נכון לומר שבמקרה של מבנה מאופס שמוזן דרך שנאי המרחק יכול להיות אפילו קצר יותר מאזור 5 מטר על מנת לבצע איפוס TNCS? (באדמה סלעית למשל שבה תחום ההשפעה בין האלקטרודות מתקצר…)  כי הרי אני יודע שאם המרחק בין שנאי על עמוד למבנה הוא קצר מ 5 מטר אז מבצעים איפוס TNS עקב זרמי הארקה גבוהים דרך האדמה אז אכן האם זה נכון לומר שבהתנגדות אדמה גדולה מאוד המרחק של תחום ההשפעה יתקצר ככה שאכן נוכל אפילו להשתמש באיפוס TNCS בקרבה בין שנאי למבנה?… 

תודה רבה