#119945
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

ההגנה בפני זליגת זרם ישר בעמדות טעינה מתחלקת ל:

מפסק פחת מסוג B,

מפסק פחת מסוג A או F יחד עם התקן לזיהוי זליגת זרם ישר של עד 6mA בעמדה.

במתקנים צפים ניתן להתקין משגוח בידוד.